Orginal blekhylki HP® 17, Tri-Colour


7,069 kr

Orginal Tri color blekhylki HP, OEM C6625AE

Passar í:
HP Deskjet 816c,
HP Deskjet 817 C,
HP Deskjet 825,
HP Deskjet 825c,
HP Deskjet 840C,
HP Deskjet 841c,
HP Deskjet 842,
HP Deskjet 843c,
HP Deskjet 845C,
HP Deskjet 845 CVR,
HP Fax 1010xi,
HP Fax 1010,